szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna12,40%.121195
.Redakcja0,77%.7518
.Rejestr zmian30,83%.301252
.Pomoc0,06%.540
.Statystyka0,14%.1339
.Wyszukiwarka0,15%.1487
.Test0,01%.73
.Dokumenty1,41%.13792
.Adres0,39%.3817
.Kontakt0,30%.2885
.Status0,85%.8317
.Podstawy działania0,81%.7933
.Rada Poleskiego Parku Narodowego0,15%.1491
.Rada Poleskiego Parku Narodowego0,01%.73
.Schemat organizacyjny0,22%.2144
.Przyjmowanie spraw i interesantów0,21%.2088
.Struktura własności gruntów PPN0,81%.7954
.Zarządzanie i administracja0,97%.9438
.Rzeczowe aktywa trwałe0,06%.542
.Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż budynku obory z przeznaczeniem do rozbiórki0,02%.150
.Ogłoszenie o przetargu - zrywka drewna0,01%.84
.Ogłoszenie o przetargu - naprawy, remonty, przeglądy pojazdów0,01%.85
.Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż silnika0,02%.158
.Ogłoszenie o przetargu - wykonanie usług w zakresie wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów0,01%.124
.Ogłoszenie o przetargu - wykonanie prac szkółkarskich0,01%.139
.Ogłoszenie o zatrudnieniu0,03%.290
.Ogłoszenie o przetargu - usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń0,01%.126
.Przetarg - Zmiana systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Poleskim Parku Narodowym0,01%.117
.Przetarg - Ochrona ekosystemów torfowiskowych i łąkowych przed zarastaniem - usuwanie odrośli0,01%.100
.Przetarg - Odnowienie infrastruktury edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego0,01%.145
.Przetarg - zadaszenie, tablice, kierunkowskazy0,02%.168
.Przetarg - wydawnictwa PPN: plakat, przewodnik, foldery0,02%.169
.Przetarg - Remont drogi o dł. 3000 m na trasie ścieżki rowerowej Mietiułka0,02%.192
.Regulamin korzystania z biblioteki PPN0,95%.9278
.Lista finalistów I edycji programu EKOKARIERA realizowanego w PPN0,02%.214
.Przetarg - wykonanie ogrodu dydaktycznego przy ODA PPN w Urszulinie0,02%.214
.Przetarg - wykonanie ogrodzenia działki przy ODA PPN w Urszulinie0,02%.175
.Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego0,02%.208
.Przetarg - wykonanie ogrodzenia działki ODA PPN w Urszulinie0,02%.231
.Przetarg nieograniczony ofertowy - sprzedaż samochodu terenowo – osobowego marki ŁADA-NIVA0,02%.175
.Przetarg - Wykonanie usług w zakresie napraw, remontów i przeglądów pojazdów służbowych PPN i Gospodarstwa Pomocniczego przy PPN marki ŁADA NIVA0,00%.12
.Przetarg - zakup paliw: gazu, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb – 95 dla jednostki budżetowej PPN i Gospodarstwa Pomocniczego0,02%.162
.Przetarg - zakup wraz z dostawą sortów mundurowych i odzieży BHP0,02%.158
.Przetarg - Zrywka drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego ( przewidywana masa 2740 m3 ) z miejsca ścinki do dróg wywozowych na terenie Poleskiego Parku Narodowego w okre0,02%.192
.Przetarg - Pozyskanie drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego ( orientacyjna masa 500 m3 ) na terenie Poleskiego Parku Narodowego w okresie od 15.01.2005r. do 31.12.20050,02%.194
.Przetarg - Zrywka drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego z miejsca ścinki do dróg wywozowych na terenie obwodu ochronnego Bubnów w okresie od 25.01.2005r. do 31.12.2005r0,02%.208
.Przetarg - sprzedaż materiału porozbiórkowego z budynkow0,01%.131
.Przetarg: Wykonanie prac szkółkarskich w szkółce leśnej0,01%.145
.Przetarg - Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów0,01%.137
.Przetarg - Ochrona ekosystemów torfowiskowych i łąkowych przed zarastaniem - usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń0,01%.125
.Przetarg - Wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych parkingu, chodników i dojazdów przy budynku PPN w Urszulinie0,01%.120
.Przetarg - sprzedaż materiału porozbiórkowego pochodzącego z budynków: mieszkalnego, obory i stodoły położonych w miejscowości Lipniak0,01%.135
.Przetarg - Ochrona ekosystemów torfowiskowych i łąkowych przed zarastaniem - usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń, usuwanie odrośli oraz wywóz pozyskanej biomasy na terenie PPN0,01%.117
.Przetarg - Wykonanie (zakup i montaż) przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z demontażem istniejących zbiorników na ścieki w osadach służbowych Poleskiego Parku Narodowego0,01%.128
.XII Ogólnopolskie Biegi Ekologiczne - Bieg Parkowca i Leśnika0,02%.154
.Rajd rocznicowy "Szlakami Żółwia"0,01%.101
.Przetarg - Wykonanie wydawnictw edukacyjnych PPN0,01%.121
.Przetarg - Pakiet edukacyjny: film o Poleskim Parku Narodowym oraz przewodnik dydaktyczny dla nauczyciela0,01%.99
.Przetarg - Wykonanie ogrodu dydaktycznego przy Ośrodku Dydaktyczno Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie0,01%.100
.Przetarg - Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa zadaszeń i wieży, remont wież0,01%.106
.Regulamin konkursu na wykonanie projektu płyty multimedialnej0,02%.231
.Regulamin konkursu na wykonanie projektu książki ilustrowanej o Poleskim Parku Narodowym0,02%.194
.Przetarg - Rozbudowa bazy edukacyjnej0,02%.160
.Przetarg - sprzedaż kosiarki rotacyjnej Z – 105, rok produkcji 19940,01%.101
.Przetarg - Zakup sprzętu do czynnej ochrony ekosystemów torfowiskowych i łąkowych Poleskiego Parku Narodowego0,01%.94
.Przetarg - dostawa umundurowania0,01%.84
.Statystyka2,47%.24092
.Przetarg - remonty samochodów LADA NIVA0,01%.84
.Przetarg - zakup oleju opałowego0,01%.75
.Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego0,01%.87
.Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego0,03%.305
.Przetarg - materiał porozbiórkowy0,01%.110
.Przetarg - materiał porozbiórkowy0,02%.173
.Przetarg - wykonanie mnichów oraz remont grobli0,01%.128
.Przetarg - pozyskanie i zrywka drewna0,01%.113
.Przetarg - sprzedaż drewna w 2006 roku0,02%.165
.Przetarg - remonty samochodów Łada Niva0,01%.68
.Regulamin konkursu o Poleskim Parku Narodowym0,04%.413
.Przetarg na sprzedaż materiału porozbiórkowego z budynków położonych w miejscowości Olszowo0,01%.60
.Przetarg - wykonanie prac szkółkarskich w szkółce leśnej Poleskiego Parku Narodowego w Woli Wereszczyńskiej0,01%.94
.Przetarg - wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów0,01%.76
.Remont lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku 18 – rodzinnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie0,01%.77
.Remont ogrodzenia działki przy budynku 18 – rodzinnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie0,01%.97
.Informacja o posiadaniu składników majątku ruchomego, uznanych za zbędne do realizacji zadań jednostki0,02%.167
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego0,02%.215
.Przetarg na sprzedaż samochodu Łada Niva0,01%.138
.Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: "Ochrona ekosystemów torfowiskowych i łąkowych przed zarastaniem - usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń, usuwanie odrośli oraz wywóz pozyskanej biomasy n0,01%.53
.Zaproszenie do uczestnictwa w Biegu Parkowca i Leśnika0,01%.101
.Zaproszenie do uczestnictwa w rajdzie pieszym "Szlakami Żółwia"0,01%.125
.Warsztaty dla przewodników po PPN0,01%.85
.Przetarg nieograniczony - Zakup sprzętu GPS do nawigacji i tworzenia map wektorowych oraz profesjonalnego sprzętu optycznego0,01%.66
.Warsztaty - Praktyczna ochrona przyrody na terenach użytkowanych rolniczo0,01%.86
.Warsztaty - Praktyczna ochrona przyrody na terenach użytkowanych rolniczo0,01%.86
.Warsztaty - Praktyczna ochrona przyrody na terenach użytkowanych rolniczo0,01%.86
.Przetarg nieograniczony na zakup i dowóz sprzętu do prowadzenia edukacji: rzutnik multimedialny, aparat fotograficzny cyfrowy – lustrzanka, mikrofon stereofoniczny0,35%.3406
.Wynik przetargu nieograniczonego na zakup i dowóz do siedziby Zamawiającego sprzętu do prowadzenia edukacji: rzutnik multimedialny, aparat fotograficzny cyfrowy – lustrzanka, mikrofon stereofoni0,07%.710
.Przetarg na wykonanie 15szt. szlabanów i ustawienie w terenie PPN oraz wykonanie 120 szt. tablic informacyjno granicznych na metalowych słupkach z ramką.0,01%.133
.Konkurs - wykonanie projektu kalendarza edukacyjnego, folderu „Żuraw”, folderu „Osobliwości Poleskiego Parku Narodowego”0,01%.133
.Zaproszenie - Konferencja „Programy rolno-środowiskowe – założenia, realizacja, perspektywy”0,04%.375
.Przetarg - zdjęcie, transport i przekazanie do utylizacji eternitu z budynków gospodarczych osad służbowych Poleskiego Parku Narodowego oraz wykonanie nowych pokryć dachowych wraz z niezbędnymi pracam0,01%.59
.Przetarg na dostawę umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży obuwia BHP dla pracowników Służby Parku w Poleskim Parku Narodowym i pracowników Gospodarstwa Pomocniczego0,01%.135
.Przetarg na wykonanie projektu, opracowanie graficzne, druk, skład drukarski i oprawa materiałów konferencyjnych wraz z dowozem do Siedziby Zamawiającego.0,01%.110
.Konkurs na wykonanie projektu multimedialnego Pakietu Edukacyjnego „Polesie Uczy”.0,02%.197
.Wynik przetargu na transport i przekazanie do utylizacji eternitu z budynków gospodarczych osad służbowych Poleskiego Parku Narodowego oraz wykonanie nowych pokryć dachowych wraz z niezbędnymi pracam0,07%.674
.Wynik przetargu nieograniczonego z dnia 06.09.2006 r. w Urszulinie na: wykonanie projektu, opracowanie graficzne, druk, skład drukarski i oprawa materiałów konferencyjnych wraz z dowozem do Siedziby Z0,07%.708
.Przetarg - wykonanie remontu pomieszczeń mieszkalnych osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego leśnictwa Łowiszów w Wytycznie.0,00%.44
.Przetarg - zakup rowerów wyposażonych w sakwy rowerowe i apteczki pierwszej pomocy wraz z dowozem do Siedziby Zamawiającego.0,01%.108
.Zawiadomienie o wyborze oferty na remont budynku mieszkalnego leśnictwa Łowiszów.0,06%.625
.Wynik przetargu na zakup rowerów wyposażonych w sakwy rowerowe i apteczki pierwszej pomocy wraz z dowozem.0,07%.719
.Zawiadomienie o podpisaniu umowy na wykonanie remontu pomieszczeń mieszkalnych osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego leśnictwa Łowiszów w Wytycznie.0,07%.675
.Ogłoszenie o przetargu na na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego.0,02%.209
.Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na: Pozyskanie i zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego.0,01%.106
.Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w 2007 roku0,05%.503
.Ogłoszenie - Przetarg usługi w zakresie napraw, remontów i przeglądów pojazdów służbowych (ŁADA - NIVA) stanowiących własność Gospodarstwa Pomocniczego przy Poleskim Parku Narodowym w okresie od 01.010,01%.86
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego.0,01%.118
.Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,12%.1151
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,03%.325
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na pozyskanie i zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego.0,07%.683
.Przetarg na zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie obwodów ochronnych Bubnów i Kochanowskie w Poleskim Parku Narodowym.0,01%.127
.Wynik przetargu na naprawy, remonty i przeglady samochodów marki ŁADA Niva0,08%.806
.Przetarg na Pozyskanie drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego.0,01%.56
.Przetarg - Pozyskanie drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego.0,01%.101
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,02%.218
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,16%.1555
.Przetarg na zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie obwodu ochronnego Kochanowskie w Poleskim Parku Narodowym.0,01%.143
.Informacja o posiadaniu do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego.0,08%.773
.Przetarg - Samochód ŁADA-NIVA0,41%.4033
.Przetarg - Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów.0,01%.54
.Przetarg - Wykonanie prac szkółkarskich w szkółce leśnej Poleskiego Parku Narodowego w Woli Wereszczyńskiej.0,01%.54
.Przetarg - remont pomieszczeń lokalu mieszkalnego.0,01%.86
.Sprzedaż sadzonek0,31%.3073
.Wynik przetargu na - Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów – przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narodowego0,06%.544
.Wynik przetargu na Wykonanie prac szkółkarskich w szkółce leśnej Poleskiego Parku Narodowego w Woli Wereszczyńskiej0,05%.536
.Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego Nr 13,17 w bloku 18 – rodzinnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie przy ul. Chełmskiej"0,06%.606
.Przetarg - zrywka drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie obwodu ochronnego Orłów w Poleskim Parku Narodowym.0,01%.57
.Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego0,04%.386
.Przetarg - Wykonanie remontu budynku mieszkalnego osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Woli Wereszczyńskiej (nr inw.4/165)0,02%.181
.Przetarg - Wycinka zakrzaczeń na obszarze Bagna Staw wraz z wywozem biomasy oraz wykaszanie gęstego fragmentu trzciny na obszarze Bagna Staw wraz z wywozem biomasy na terenie obwodu ochronnego Bubnów0,01%.105
.Przetarg na zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie obwodu ochronnego Wola Wereszczyńska w Poleskim Parku Narodowym.0,01%.65
.Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (w tym I zabieg i odrośla), wywóz pozyskanej biomasy, wykaszanie trzciny wraz z wywozem biomasy na torfowisku w celu ochrony przed zarast0,01%.59
.Ochrona ekosystemów wodnych, utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez remont przepustów, przetamowań, grobli i mnicha oraz wykonanie nowych mnichów wraz z umieszczeniem w grobli na obszarze Polesk0,01%.87
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Wycinka zakrzaczeń na obszarze Bagna Staw wraz z wywozem biomasy oraz wykaszanie gęstego fragmentu trzciny na obszarze Bagna Staw wraz z wywozem biomasy na terenie o0,00%.3
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Wycinka zakrzaczeń na obszarze Bagna Staw wraz z wywozem biomasy oraz wykaszanie gęstego fragmentu trzciny na obszarze Bagna Staw wraz z wywozem biomasy na terenie o0,05%.507
.Wycinka zakrzaczeń na obszarze „Bagna Staw” wraz z wywozem biomasy, wykaszanie gęstego fragmentu trzciny na obszarze „Bagna Staw” wraz z wywozem biomasy oraz wycinanie i usuw0,00%.39
.Zawiadomienie o wyniku przetargu na "Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (w tym I zabieg i odrośla), wywóz pozyskanej biomasy, wykaszanie trzciny wraz z wywozem biomasy na0,05%.499
.Zawiadomienie o wynikach przetargu "Wycinka zakrzaczeń na obszarze „Bagna Staw” wraz z wywozem biomasy, wykaszanie gęstego fragmentu trzciny na obszarze „Bagna Staw” wraz z w0,06%.543
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie zamówienia "Ochrona ekosystemów wodnych, utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez remont przepustów, przetamowań, grobli i mnicha oraz wykonanie no0,05%.485
.Ogłoszenie o zamówieniu „Ochrona ekosystemów wodnych, utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez remont przepustów, przetamowań, grobli i mnicha oraz wykonanie nowych mnichów wraz z umieszczen0,01%.105
.Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie ogrodzenia osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Wytycznie"0,02%.149
.Informacja o wyborze oferty na wykonanie zamówienia: Wycinka zakrzaczeń na obszarze Bagna Staw wraz z wywozem biomasy oraz wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (I zabieg), wy0,05%.503
.Informacja o wyborze oferty na wykonanie zamówienia: „Wykaszanie gęstego fragmentu trzciny na obszarze „Bagna Staw” wraz z wywozem biomasy na terenie obwodu ochronnego Bubnów w Pole0,05%.518
.Zawiadomienie o wynikach II przetargu - ochrona ekosystemów wodnych0,05%.479
.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Wykonanie pokrycia dachu osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Woli Wereszczyńskiej0,01%.100
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,01%.119
.Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego.0,15%.1419
.Przetarg - Remont pokrycia dachu osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Woli Wereszczyńskiej0,01%.77
.Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie ogrodzenia osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Wytycznie0,05%.497
.Udzielenie zamówienia z wolnej ręki: "Ochrona ekosystemów wodnych,utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez remont przepustu, grobli oraz wykonanie nowych mnichów wraz z umieszczeniem w grobli na0,05%.520
.Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,02%.210
.Zakup, transport i wypuszczenie materiału zarybieniowego do zbiorników wodnych Poleskiego Parku Narodowego0,01%.61
.Informacja o wyborze oferty0,05%.465
.Informacja o wyborze ofert - zamówienie: "Ochrona ekosystemów wodnych, utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez remont przepustów, przetamowań, grobli i mnicha na obszarze Poleskiego Parku Narodo0,05%.498
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,01%.96
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na: Zakup, transport i wypuszczenie materiału zarybieniowego do zbiorników wodnych Poleskiego Parku Narodowego0,05%.488
.Rzeczowe aktywa trwałe0,20%.1912
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,04%.368
.Ogłoszenie - Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego Nr 3, 14 w budynku 18 – rodzinnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie przy ul. Chełmskiej 70,01%.109
.Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dojazdu oraz dojść w osadzie służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Wytycznie0,01%.91
.Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie remontu obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym osady służbowej w Kulczynie "0,01%.93
.Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa: Pakiet I - Zakup samochodu osobowo – terenowego z silnikiem benzynowym o pojemności 1,3 – 1,6 l; mocy conajmniej 80 KM z dołączanym napędem 4X4.0,01%.56
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetrgu nieograniczonym „Remont lokalu mieszkalnego Nr 3,14 w budynku 18- rodzinnym –Poleskiego Parku Narodowego”0,05%.468
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na zakup samochodów0,05%.440
.Ogłoszenie o zamówieniu: Pakiet I - Zakup samochodu osobowo – terenowego z silnikiem benzynowym o pojemności 1,3 – 1,6 l; mocy conajmniej 80 KM z dołączanym napędem 4X4.0,01%.70
.Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu: Wykonanie remontu dojazdu oraz dojść w osadzie służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Wytycznie0,05%.511
.Ogłoszenie o zamówieniu na: "Dostawę umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP dla pracowników Poleskiego Parku Narodowego"0,01%.51
.Ogłoszenie o zamówieniu na: "Dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracownikówGospodarstwa Pomocniczego przy PPN"0,01%.50
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup samochodów0,06%.571
.Ogłoszenie o zamówieniu: usługi w zakresie napraw, remontów i przeglądów pojazdów służbowych (ŁADA-NIVA) stanowiących własność Gospodarstwa Pomocniczego przy PPN0,00%.44
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym osady służbowej w Kulczynie0,05%.453
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2008 r.0,05%.443
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pozyskanie i zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego w 2008 r.0,00%.45
.Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa paliw do samochodów PPN0,00%.25
.Ogłoszenie o zamówieniu dostawa paliw do pojazdów GP przy PPN0,01%.84
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na usługi w zakresie napraw, remontów i przeglądów pojazdów służbowych ŁADA - NIVA0,05%.495
.Informacja o wyborze oferty na dostawę umundurowania dla pracowników PPN0,05%.493
.Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usług w zakresie napraw, remontów i przeglądów pojazdów służbowych (ŁADA-NIVA)0,00%.30
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracowników GP przy PPN0,05%.508
.Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Urszulin ul. Chełmska 70,01%.72
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogr. na pozyskanie i zrywkę drewna na terenie Poleskiego Parku Narodowego0,06%.552
.Informacja o wynikach przetargu na usługi w zakresie napraw, remontów i przeglądów pojazdów służbowych ŁADA - NIVA0,05%.507
.Informacja o wyborze oferty na wykonanie usług w zakresie napraw, remontów i przeglądów pojazdów służbowych ŁADA - NIVA0,06%.559
.Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego w ilości ok. 8 000 litrów przeznaczonego do ogrzania budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Urszulin ul. Chełmska 70,05%.482
.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w miejscowości Urszulin ul. Lubelska 3a0,01%.95
.Przetarg na dzierżawę gruntów w Poleskim Parku Narodowym0,02%.189
.Przetarg na dzierżawę gruntów w Poleskim Parku Narodowym0,02%.172
.Przetarg na dzierżawę gruntów w Poleskim Parku Narodowym na okres5 lat (obr.ew. Tarnów)0,02%.161
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów0,03%.340
.Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie prac w szkółce leśnej, nasadzeń, pielęgnowanie lasu oraz usunięcie gatunków obcych w Poleskim Parku Narodowym w 2008 r.0,00%.46
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów w PPN0,02%.219
.Przetarg na WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZETAMOWANIA NA RZECE MIETIUŁKA WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM0,01%.76
.Zawiadomienie o wyniku przetargu wykonanie na prac w szkółce leśnej, nasadzeń, pielęgnowanie lasu oraz usunięcie gatunków obcych w Poleskim Parku Narodowym w 2008 r.0,06%.557
.Ogłoszenie o zamówieniu: Wycinka odrośli na powierzchni 4,5 ha oraz wykaszanie gęstego fragmentu trzciny na powierzchni 35 ha - dwukrotny zabieg, wraz z wywozem biomasy na obszarze Bagna Staw0,01%.73
. Przetarg nieograniczony na: Wykonanie Remontów w Poleskim Parku Narodowym0,01%.67
.Przetarg nieograniczony na: Wykonanie Remontu Budynków Gospodarstwa Pomocniczego przy PPN0,01%.80
.Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych0,01%.105
.Przetarg na dzierżawę gruntów we wsi Wołoskowola0,28%.2724
.Zbędne składniki majątkowe0,05%.487
.Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na Wykonanie Remontów Budynków Gospodarstwa Pomocniczego przy PPN0,07%.661
.Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie Remontów w Poleskim Parku Narodowym0,05%.472
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych0,05%.480
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na Wycinkę odrośli na powierzchni 4,5 ha oraz wykaszanie gęstego fragmentu trzciny na powierzchni 35 ha dwukrotny zabieg wraz z wywozem biomasy na obszarze Bagna Sta0,06%.579
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia: BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO – MAGAZYNOWEGO0,01%.78
.Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych - II przetarg0,01%.85
.Zawiadomienie o wynikacha przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych0,06%.569
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie zamówienia: Budowa Budynku Garażowo – Magazynowego przy ODA PPN w Urszulinie – Etap I0,05%.467
.BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO – MAGAZYNOWEGO (przetarg II)0,01%.93
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,06%.590
.Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie Izolacji Przeciwwilgociowej Ściany w Budynku ODA PPN0,01%.74
.Zawiadomienie o wynikach przetargu: Budowa Budynku Garażowo – Magazynowego przy ODA PPN w Urszulinie – Etap I0,05%.534
.Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie Izolacji Przeciwwilgociowej Ściany w Budynku ODA PPN0,06%.552
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w okresie od 1września do 31 grudnia 2008 roku0,04%.362
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Urszulin ul. Chełmska 70,01%.80
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego0,01%.75
.Regulamin przetargów na dzierżawy gruntów w PPN0,18%.1780
.Przetarg na dzierżawę gruntów w zarządzie PPN na terenie pow. parczewskiego0,42%.4105
.Przetarg na dzierżawę gruntów w zarządzie PPN - powiat włodawski0,02%.229
.Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,02%.211
.Ogłoszenie o przetargu na remonty dróg w obw. ochr. Łowiszów0,01%.75
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem wyposażenia do prowadzenia oceny stanu zasobów wodnych0,00%.3
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem wyposażenia do prowadzenia oceny stanu zasobów wodnych0,01%.55
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego - GP przy PPN0,05%.440
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego0,05%.465
.Ogłoszenie dotyczące przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych SP w zarządzie PPN - zmiana pakietów0,01%.114
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie oraz remonty urządzeń w ekosystemach wodnych Poleskiego Parku Narodowego0,01%.84
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usuwanie z obszaru Poleskiego Parku Narodowego wyrobów zawierających azbest0,01%.73
.Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wraz z montażem wyposażenia do prowadzenia oceny stanu zasobów wodnych0,01%.69
.Zawiadomienie o wyniku przetargu na wykonanie remontu dróg gruntowych w obwodzie ochronnym Łowiszów w PPN0,06%.614
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę wraz z montażem wyposażenia do prowadzenia oceny stanu zasobów wodnych0,06%.545
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Usuwanie z obszaru Poleskiego Parku Narodowego wyrobów zawierających azbest0,06%.621
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektu książki ilustrowanej o Poleskim Parku Narodowym0,01%.126
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektu wydawnictw0,01%.141
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę wraz z montażem wyposażenia do prowadzenia oceny stanu zasobów wodnych0,06%.574
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie infrastruktury terenowej służącej edukacji i turystyce w PPN0,01%.88
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu, opracowanie graficzne, druk i skład drukarski płyty z głosami ptaków występujących na obszarze PPN pt. Ptaki Poleskiego Parku Narodowego w0,01%.107
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na Wykonanie projektu, opracowanie graficzne, druk i skład drukarski płyty z głosami ptaków występujących na obszarze PPN pt. Ptaki Poleskiego Parku Narodowego0,05%.537
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na Wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie infrastruktury terenowej służącej edukacji i turystyce w PPN0,05%.486
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa umundurowania dla pracowników PPN0,01%.99
.Ogłoszenie o przetargu nieogr.: Dostawa odzieży i obuwia BHP dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy PPN0,01%.116
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa paliw do pojazdów Gospodarstwa Pomocniczego przy PPN0,02%.208
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa paliw do pojazdów PPN0,01%.71
.Ogłoszenie o zbędnych radiotelefonach0,03%.304
.Przetarg na dzierżawę gruntów SP w zarządzie PPN0,33%.3230
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w I półroczu 2009 r.0,05%.457
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pozyskanie i zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego w 2009 r.0,01%.69
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do budynku dyrekcji PPN0,00%.41
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliw do pojazdów GP przy PPN w 2009 r.0,05%.462
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliw do pojazddów PPN0,05%.517
.Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieogr. na na dostawę oleju opałowego0,05%.444
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracowników GP przy PPN0,05%.519
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej „Mietiułka0,02%.208
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sortów mundurowych wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury, oraz odzieży i obuwia BHP dla pracowników PPN0,05%.450
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż radiotelefonów0,02%.216
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na pozyskanie i zrywkę drewna w PPN w 2009 r.0,06%.538
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zrywkę drewna na terenie obwodów ochronnych Wola Wereszczyńska i Kochanowskie w Poleskim Parku Narodowym0,00%.48
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawaę oleju opałowego do ogrzania budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Urszulin ul. Chełmska 70,01%.74
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż radiotelefonów (II)0,03%.307
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w miejscowości Urszulin ul. Lubelska 3a0,01%.51
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do GP przy PPN0,06%.544
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,07%.691
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w II przetargu nieogr. na zrywkę drewna0,05%.520
.Zawiadomienie o wynikach przatargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w ilości ok. 3 500 litrów przeznaczonego do ogrzania budynku dyrekcji PPN0,05%.525
.Ogłoszenie o przetargu nieogr. na wykonanie zadania: Budowa zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej „Mietiułka”0,02%.225
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę pomostu widokowego i kładki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych na trasie ścieżki przyrodniczej „Spławy”0,02%.224
.Ceny drewna0,17%.1654
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie prac w szkółce leśnej, nasadzeń, melioracji, pielęgnowania lasu oraz usunięcia gatunków obcych w Polekim Parku Narodowym w 2009 r.0,02%.161
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieogr. na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,07%.640
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów w Poleskim Parku Narodowym (gm. Stary Brus)0,04%.373
.Przetarg nieograniczony na budowę pomostu widokowego i kładki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych na trasie ścieżki przyrodniczej „Spławy”0,02%.243
.Informacja o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac w szkółce leśnej, nasadzeń, melioracji, pielęgnowania oraz usuwania gatunków obcych w Poleskim Parku Narodowym w 2009r0,00%.1
.Informacja o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac w szkółce leśnej, nasadzeń, melioracji, pielęgnowania oraz usuwania gatunków obcych w Poleskim Parku Narodowym w 2009r0,09%.893
.Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego0,03%.290
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę pomostu widokowego i kładki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych na trasie ścieżki przyrodniczej Spławy0,07%.637
.Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu na wykonanie nasadzeń, melioracji oraz usuwania gatunków obcych w Poleskim Parku Narodowym w 2009r.- II przetarg0,07%.639
.Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego0,01%.75
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych bądź zużytych składników majątkowych0,07%.712
.Przetarg nieograniczony na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych w PPN w 2009 r.0,01%.96
.Przetarg nieograniczony na prace w ekosystemach wodnych PPN w 2009 r.0,01%.102
.Przetarg nieograniczony (II) na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym w 2009 r.0,01%.98
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych PPN w 2009 r.0,09%.846
.Konkurs na wykonanie wydawnictw PPN 20090,02%.149
.Informacja o wynikach przetargu na wykonanie i remont urządzeń w ekosystemach wodnych PPN w 2009r.0,07%.661
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,07%.693
.Ogłoszenie o przetargu nieogr (III) na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych w PPN0,01%.94
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie przed niekorzystnym działaniem czynników środowiska infrastruktury terenowej służącej edukacji i turysty0,01%.138
.Ogłoszenie o przetargu na: remont i konserwację szlabanów oraz zakup i ustawienie tablic inforamcyjnych i granicznych0,01%.65
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych w o.o Orłow w 2009 r.0,07%.712
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont i konserwacja szlabanów;Zakup i ustawienie tablic informacyjnych i granicznych0,07%.682
.Informacja o wynikach przetargu na wykonanie infrastruktury terenowej służącej edukacji i turystyce0,08%.741
.Przetarg nieograniczony na remont dróg dojazdowych p. poż. w o.o. Zbójno i Łowiszów0,01%.90
.Przetarg nieograniczony na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych w o.o. Łowiszów na obszarze PPN0,01%.74
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego0,01%.63
.Informacja o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p. poż. w o.o. Zbójno i Łowiszów0,07%.646
.Informacja o wynikach przetargu na usuwanie drzew i krzewów w o.o. Łowiszów w 2009 r.0,07%.719
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego0,06%.621
.Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątkowych0,03%.311
.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku GP przy PPN0,01%.108
.Specyfikacja zamówienia na dostarczenie i wydanie posiłków dla uczestników szkoleń0,03%.265
.Informacja o wyborze oferty w przetargu nieogr. na dostawę oleju opałowego do budynku mieszkalnego ul. Chełmska 70,05%.505
.Przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątkowych - 19.10.20090,02%.239
.Regulamin przetargu (licytacji) na dzierżawę nieruchomości SP w zarządzie PPN0,16%.1589
.Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji (licytacji)0,00%.17
.Wniosek o dopuszczenie do aukcji (licytacji)0,00%.2
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości 11.12.20090,32%.3088
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w pow. włodawskim i parczewskim 11.12.20090,03%.306
.Wniosek o dopuszczenie do aukcji (licytacji)0,00%.1
.Wniosek o dopuszczenie do aukcji (licytacji)0,00%.1
.Wniosek o dopuszczenie do aukcji (licytacji)0,03%.264
.Przetarg nieograniczony (poza ustawą pzp): Remont lokalu mieszkalnego nr 15 w bloku 18-rodzinnym przy ul. Chełmskiej 70,00%.25
.Przetarg nieograniczony (poza ustawą pzp) - prace remontowe w ODA PPN0,00%.40
.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do ODA PPN0,01%.101
.Przetarg nieograniczony na dostawę umundurowania dla pracowników PPN0,01%.57
.Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia bhp dla pracowników GP przy PPN0,01%.66
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę 2000 l oleju opałowego do ODA w Urszulinie0,07%.638
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2010r.0,01%.121
.Przetarg nieograniczony na pozyskanie i zrywkę drewna w PPN w 2010r.0,01%.76
.Inforamcja o wynikach przetargu na dostawę odzieży i obuwia BHP w 2010r.0,06%.552
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę sortów mundurowych w 2010r.0,06%.582
.Informacja o wynikach przetargu na pozyskanie i zrywkę drewna w 2010r.0,06%.624
.Przetarg nieograniczony na pozyskanie i zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego w 2010 r.0,01%.97
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2010r. (II)0,09%.914
.Informacja o wynikach II przetargu na pozyskanie i zrywkę drewna0,20%.2002
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego doogrzania budynku ODA w Urszulinie0,01%.78
.Ogłoszenie o przetargu na pozyskanie drewna w o.o. Bubnów w 2010r.0,01%.76
.Wniosek o dopuszczenie do aukcji0,29%.2881
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów w PPN powiat włodawski (styczeń 2010)0,26%.2515
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do budynku przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie0,01%.93
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na pozyskanie drewna w o.o. Bubnów w 2010r.0,07%.641
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego do ODA w Urszulinie0,06%.632
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego do bloku ul. Chełmska 7/20,07%.650
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku ODA w Urszulinie0,02%.172
.Ogłoszenie o Przetargu - na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego (marzec 2010)0,04%.416
.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac szkółkarskich, nasadzeń, pielęgnacji i ochrony w ekosystemach leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2010 r.0,02%.225
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego do ODA w Urszulinie0,07%.638
.Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie prac szkółkarskich, nasadzeń, pielęgnacji i ochrony w ekosystemach leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2010 roku0,07%.678
.Sprzedaż sadzonek0,11%.1069
.Zbędne składniki majątkowe Poleskiego Parku Narodowego0,12%.1200
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie pielęgnacji i ochrony w ekosystemach leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2010 roku0,03%.325
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Poleskiego Parku Narodowego0,04%.364
.Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie pielęgnacji i ochrony w ekosystemach leśnych Poleskiego Parku Narodowego w roku 20100,00%.3
.Informacja o wynikach przetargu nieogr. na wykonanie pielęgnacji i ochrony w ekosystemach leśnych PPN w 2010r.0,07%.691
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majatkowych0,04%.367
.Wycinanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wywóz pozyskanej biomasy oraz wykaszanie trzciny w celu ochrony przed zarastaniem wraz z wywozem na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w 2010 r.0,02%.224
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych0,02%.187
.Regulamin sprzedaży drewna w Poleskim Parku Narodowym w 2010 roku0,02%.166
.Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na sprzeaż drewna w II pólroczu 2010 r. w Poleskim Parku Narodowym0,01%.132
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów, wywóz pozyskanej biomasy oraz wykaszanie trzciny na obszarez Poleskiego Parku Narodowego w 2010 roku0,00%.1
.Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów, wywóz pozyskanej biomasy oraz wykaszanie trzciny na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w 2010 roku0,07%.706
.Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na realizację zamówienia "Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym"0,03%.302
.Informacja o zbędnych składnikach majątkowych PPN0,06%.602
.Regulamin sprzedaży drewna w Poleskim Parku Narodowym w 2010 roku0,08%.773
.Nabór na stanowisko do spraw nauki i badań0,15%.1506
.Ceny drewna0,10%.930
.Przetarg nieograniczony - "Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym0,02%.196
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na :Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym"0,06%.608
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektu diaporamy0,01%.96
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektu wydawnictw0,01%.137
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie przed niekorzystnym działaniem czynników środowiska infrastruktury terenowej służącej edukacji i turystyce0,01%.95
.Ogłoszenie o sprzedaży samochodu LADA NIVA0,08%.789
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont i modernizacja dróg w Poleskim Parku Narodowym"0,01%.117
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie przed niekorzystnym działaniem czynników środowiska infrastruktury terenowej służącej edukacji i turystyce0,02%.156
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez punktowe zasypanie rowów oraz remonty istniejących urządzeń wodnych (grobli, przetamowania i punktowego zasypan0,01%.66
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę zaplecza Ośrodka Dydaktyczno - Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie"0,02%.178
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na "Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym"0,06%.582
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"dostawę oleju opałowego w ilości około 8500 litrów do ogrzewania budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Urszulin, ul. Chełmska 7"0,01%.74
.Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na "Remont Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego PPN w Załuczu Starym"0,02%.178
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na "Remont i modernizację dróg w Poleski Parku Narodowym"0,06%.626
.Zawiadomienie owynikach przetargu niegraniczonego na "Wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie przed niekorzystnym działaniem czynników środowiska infrastruktury terenowej służącej edukac0,00%.1
.Zawiadomienie o wynikach przetargu niegraniczonego na "Wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie przed niekorzystnym działaniem środowiska infrastruktury terenowej slużącej edukacji i tury0,07%.728
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Utrzymanie właściwej retencji wodnejpoprzez punktowe zasypanie rowów oraz remonty istniejących urządzeń wodnych (grobli, przetamowania i punktowego zasypani0,00%.18
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na "Wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie przed niekorzystnym działaniem czynników środowiska infrastruktury terenowej służącej edukacji i turystyce0,07%.639
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez punktowe zasypanie rowów oraz remonty urządzeń wodnych ( grobli, przetamowania i punktowego zasypa0,06%.617
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na projekt diaporamy0,07%.692
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na projekt wydawnictw0,06%.586
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na budowę zaplecza ODA w Urszulinie0,07%.658
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont ODM PPN w Załuczu St.0,06%.630
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego przeznaczonego do ogrzania budynku mieszkalnego0,06%.576
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektu wydawnictw w 2010r.0,03%.249
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont mieszkania nr 11 w bloku 18-rodzinnym przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie"0,01%.138
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na remont mieszkania przy ul. Chełmskiej 70,06%.543
.Ogłoszenie o wynikach konkursu na projekt wydawnictw0,07%.684
.Regulamin przeprowadzenia przetargu w formie aukcji ( licytacji ) na dzierżawę nieruchoności rolnych Skarbu Państwa a zarządzie PPN0,23%.2292
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie PPN0,08%.735
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych na terenie Poleskiego Parku Narodowego w 2010 roku0,02%.149
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych ( odośla na pow. 53,14 ha ) na terenie PPN w 2010 roku0,08%.751
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów oraz wykaszanie trzciny wraz z wywozem biomasyw celu ochrony przed zarastaniem z obszarów torfowiskowych na terenie PPN w0,00%.43
.Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na wykonanie i dostarczenie zamawiającemu publikacji pokonferencyjnej w ilości 300 egzemplarzy0,01%.108
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów oraz wykaszanie trzciny wraz z wywozem biomasy w celu0,01%.85
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i zamontowanie klimatyzacji w sali projekcyjnej Ośrodka Dydaktyczno – Administracyjnego PPN0,03%.254
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i montaż mebli w sali projekcyjnej i wystawowej zaplecza ODA PPN w Urszulinie0,02%.147
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów oraza wykaszanie trzciny w PPN w 2010 r.0,06%.609
.Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na dostawę i montaż wyposażenia sali projekcyjnej i wystawowej zaplecza ODA PPN w Urszulinie w 2010r.0,02%.195
.Informacja o wynikach pr zetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie publikacji pokonferencyjnej0,05%.536
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilosci ok. 3500 l do ogrzewania budynku ODA PPN w 2010 r.0,02%.195
.Informacja o zbednych składnikach majątkowych0,04%.435
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie i zamontowanie klimatyzacji w salach PPN w 2010r.0,06%.631
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na zakup i montaż mebli w salach ODA PPN w 2010r.0,07%.660
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę i montaż wyposażenia sali projekcyjnej i wystawowej zaplecza Ośrodka Dydaktyczno - Administracyjnego PPN w Urszulinie0,07%.636
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego do ogrzewania budynku ODA PPN w ilosci ok. 3500 l0,07%.705
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów w Poleskim Parku Narodowym0,09%.832
.Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na pozyskanie i zrywkę drewna W i S na terenie PPN w 2011 r.0,02%.177
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w I półroczu 2011r.0,02%.179
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości ok. 15000 litrów w 2011 r.0,01%.94
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw - olej napędowy oraz etylina Pb-95 do pojazdów służbowych Poleskiego Parku Narodowego w 2011 r.0,01%.97
.Regulamin organizacyjny0,00%.1
.Skład kierownictwa Poleskiego Parku Narodowego0,27%.2632
.Regulamin organizacyjny0,12%.1170
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury, odzież i obuwie BHP dla pracowników PPN0,02%.156
.Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego w posiadaniu Poleskiego Parku Narodowego0,03%.259
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na pozyskanie i zrywkę drewna w Poleskim Parku Narodowym w 2011r.0,06%.608
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w ilości ok. 15 000 litrów do ogrzania budynków PPN0,07%.636
.Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw0,07%.651
.Ceny drewna obowiązujące od 01.02.2011r.0,14%.1391
.Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę umundurowania w 2011r.0,06%.626
.Regulamin sprzedaży drewna w Poleskim Parku Narodowym0,19%.1900
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego będących w posiadaniu PPN0,02%.219
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego będących w posiadaniu PPN0,07%.636
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektów: planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku oraz planu zadań ochronnych dla części obszaru0,06%.576
.Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony PPN0,54%.5291
.Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych0,13%.1272
.Założenia do planu ochrony PPN0,54%.5242
.Założenia do planu zadań ochronnych OSOP "Polesie"0,11%.1042
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac szkółkarskich oraz nasadzeń w obwodach ochronnych PPN w 2011 roku0,02%.147
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetagu na Wykonanie prac szkółkarskich oraz nasadzeń w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narodowego w 2011 r.”0,07%.669
.Zbęde składniki majątku - 19.04.2011r.0,03%.251
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku ODA PPN w 2011 r.0,02%.162
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych Poleskiego Parku Narodowego0,02%.242
.Zawiadomienie o wyniku przetargu na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku ODA PPN - 2011r.0,07%.650
.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku PPN0,03%.259
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac z pielęgnowania lasu oraz grodzenie uprawy w o.o. PPN w 2011r.0,01%.114
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w II półroczu 2011r.0,02%.233
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wykaszanie trzciny, wykaszanie łąk na obszarze PPN w 2011 roku0,02%.181
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez punktowe zasypanie rowów, remonty istniejących urządzeń wodnych, usuwanie zarośli wierzbowych na obszarze PPN w 20,02%.189
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie, ustawienie, zamontowanie i zabezpieczenie przed niekorzystnym działaniem czynników środowiska infrastruktury terenowej służącej edukacji i turystyc0,01%.124
.Informacja o zbędnych składnikach majątkowych Poleskiego Parku Narodowego0,02%.235
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie prac z zakresu pielęgnowania lasu, grodzenia uprawy w PPN w 2011r.0,06%.611
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych ( odrośla) oraz wykaszanie łąk i pastwisk na obszarze PPN w 2011r.0,01%.104
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie odrośli, wykaszanie trzciny wraz z wywozem na terenie PPN w 2011r.0,07%.668
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego, ładowacza oraz kół bliźniaczych w PPN0,04%.397
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie infrastruktury terenoawej w PPN w 2011r.0,07%.646
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż budek dla ptaków, zabezpieczeń budek dla gągoła oraz ocenę stanu technicznego istniejących sztucznych gniazd w PPN w 2011r.0,01%.110
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na utrzymanie własciwej retencji wodnej w PPN w 2011r.0,06%.616
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych ( odrośla) oraz koszenie łąk w PPN w 2011r.0,07%.692
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę i montaż budek lęgowych na terenie PPN w 20110,06%.585
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN w 2011r.0,02%.155
.Dostawa oleju opałowego do budynku przy ul. Chełmskiej 70,01%.87
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieog. na ograniczenie niskiej emisji w PPN0,06%.622
.Ogłoszenie o przetargu: Ograniczenie niskiej emisji w PPN0,01%.103
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynku mieszkalnego PPN w Urszulinie w 2011 r.0,05%.487
.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu graficznego, wykonanie i zamontowanie urządzeń edukacyjnych na ścieżce Żółwik0,01%.64
.Zawiadomienie o wynikach przetrgu nieograniczonego na ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym0,06%.571
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie i zamontowanie urządzeń turystycznych w PPN0,07%.656
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów w PPN w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2016.0,03%.257
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw - oleju napędowego oraz etyliny do pojazdów służbowych PPN w 2012r.0,00%.46
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę paliw do samochodów służbowych PPN w 2012r.0,06%.588
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w Poleskim Parku Narodowym w I półroczu 2012 roku0,02%.238
.Ogłoszenie oraz SIWZ do przetargu nieograniczonego na pozyskanie i zrywkę drewna w Polekim Parku Narodowym w 2012 roku0,02%.147
.Zarządzenie i Regulamin udostępniania Parku0,24%.2369
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na pozyskanie i zrywkę drewna w PPN w 2012r.0,07%.654
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury, odzież i obuwie BHP dla pracowników zatrudnionych w PPN w 2012r.0,02%.192
.Cennik na drewno0,02%.214
.Ogłoszenie i SIWZ przetargu niegraniczonego na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków PPN w 2012r.0,00%.46
.Cennik na drewno obowiązujący od 01.02.2012r.0,07%.707
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków PPN w 2012r.0,06%.559
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę umundurowania dla pracowników PPN w 2012r.0,06%.628
.Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątkowych PPN0,03%.317
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac w szkółce leśnej, nasadzeń, melioracji, pielęgnowania lasu, usunięcia gatynków obcych oraz wykonanie grodzenia uprawy w PPN w 2012r.0,00%.38
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektu wydawnictwa - Edukacja ekologiczna na scieżkach przyrodniczych PPN0,02%.205
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie nasadzeń, prac na szkółce, prac pielęgnacyjnych, wykonanie grodzenia upraw w PPN w 2012r.0,06%.606
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac w szkółce leśnej w PPN w 2012r.0,00%.36
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na prace na szkółce PPN w 2012r.0,07%.661
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i montaż wybiegu dla duzych ssaków w ORZ w Zawadówce oraz modernizację ORZ w Załuczu Starym w 2012r0,01%.133
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie projektu wydawnictwa książkowego Edukacja na ścieżkach przyrodniczych PPN -2012r0,07%.685
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji budynku kancelarii PPN w 2012r.0,03%.341
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie i montaż wybiegu wraz ze schronem dla zwierzat w Zawadówce oraz modernizacja woliery i wybiegu w Załuczu Starym0,06%.580
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonnie zadania Monitoring i czynna ochrona ptaków w PPN0,02%.230
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie Termomodernizacja budynku kancelarii konserwatora obwodu ochronnego Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 5540,06%.602
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wykaszanie łąk i paskwisk, koszenie trzciny w PPN w 2012 roku0,03%.290
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na Monitoring i czynną ochronę ptaków w PPN w 2012r.0,06%.580
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nowych i remont starych urządzeń wodnych, usuwanie zarośli wierzbowych oraz koszenie grobli w PPN w 2012r.0,02%.239
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektu wydawnictwa Przyroda PPN w oczach dzieci - 2012r.0,03%.295
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektu wydawnictwa - Materiały edukacyjne Ptaki Polesia0,03%.288
.Ogłoszenie o przetargu na remont dróg dojazdowych p.poż. w obwodach ochronnych Łowiszów, Orłów, Kochanowskie, Zbójno PPN w 2012roku0,02%.203
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wycinanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wykaszanie łąk i pastwisk, trzciny na terenie PPN w 2012r.0,07%.657
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykaszanie łąk i pastwisk PPN w 2012r.0,01%.94
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku0,05%.535
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na remont dróg p.poż w PPN w 2012r.0,06%.543
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na remont urządzeń wodnych w PPN w 2012r.0,06%.614
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykaszanie łąk w PPN w 2012r0,07%.705
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dalszej części ogrodu dydaktycznego i elementów ścieżki edukacyjnej przy ODA PPN w Urszulinie w 2012r.0,01%.79
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w II półroczu 20120,01%.97
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. - Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy c0,04%.360
.ZADANIA OCHRONNE0,27%.2640
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na wydawnictwo Przyroda PPN w oczach dzieci0,06%.564
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na wydawnictwo Ptaki Polesia0,06%.552
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Poleskim Parku Narodowym w II półroczu 2012 roku0,02%.198
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie dalszej części ogrodu dydaktycznego przy ODA PPN w Urszulinie w 2012r.0,07%.676
.Konkurs na dyrektora parku narodowego0,07%.651
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na dostawę oleju opałowego przeznaczonego do ogrzania budynku mieszkalnego i dyrekcji PPN w Urszulinie0,02%.158
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła oraz układu ogniw fotowoltaicznych w budynku zaplecza ODA PPN w Urszulinie0,03%.310
.Cennik na drewno obowiązujący od dnia 06.08.2012r.0,14%.1370
.Ogłoszenie o pzretargu na sprzedaż drewna w II półroczu 2012r. w PPN0,07%.658
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wykaszanie łąk i torfowisk w PPN w 2012r.0,00%.48
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego0,06%.575
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykaszanie łąk i torfowisk0,07%.727
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ...0,07%.644
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła oraz układu ogniw fotowoltaicznych w budynku zaplecza ODA PPN w Urszulinie0,05%.519
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie instalacji pompy ciepła i układu ogniw fotowoltaicznych w budynku zaplecza ODA PPN0,09%.877
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie zadania "Opracowanie projektu planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku"0,07%.672
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego0,13%.1280
.Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez Poleski Park Narodowy0,11%.1079
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Urszulin przy ul. Chełmskiej 70,09%.910
.Regulamin rozporządzania nieruchomościami PPN0,46%.4500
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont mieszkań nr 4 i nr 9 w budynku mieszkalnym PPN przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie0,03%.289
.Informacja o wynikach przetargu na najem lokalu numer 7 położonego przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie0,05%.537
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garaży położonych w Urszulinie przy ul. Chełmskiej 70,05%.453
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont mnichów i grobli w PPN0,01%.104
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na remont mieszkania nr 4 i numer 9 w bloku mieszkalnym przy ul. Chełmskiej 70,06%.589
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garaży PPN przy ul. Chełmskiej 70,03%.313
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru, doradztwo i recenzowanie prac wykonanych w ramach zadania Opracowanie projektu planu ochrony dla PPN i obszarów Natura 2000 w granicach Par0,03%.324
.Ogłoszenie o przetargu w dniu 5 grudnia 2012r. na dzierżawę nieruchomości rolnych w Poleskim Parku Narodowym0,04%.396
.Ogłoszenie o przetargu w dniu 6 grudnia 2012r. na dzierżawę nieruchomości rolnych w PPN0,05%.490
.WZór umowy dzierżawy numer 10,23%.2290
.Wzór umowy dzierżawy numer 60,21%.2030
.Wzór umowy dzierżawy numer 40,21%.2044
.Wzór umowy dzierżawy numer 30,21%.2063
.Wzór umowy dzierżawy numer 20,22%.2101
.Wzór umowy dzierżawy numer 50,24%.2387
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont mieszkań numer 7 i numer 18 w budynku mieszkalnym PPN przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie0,03%.248
.ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU W DNIU 5 GRUDNIA 2012R. NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W PPN0,05%.477
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na remont mnichów i grobli w PPN w 2012r.0,00%.1
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na remont mnichów i grobli w PPN w 2012r.0,06%.549
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w miejscowości Urszulin przy ul. Chełmskiej 70,05%.489
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego przeznaczonego do ogrzania budynku dyrekcji PPN0,02%.162
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę paliw - oleju napędowego oraz etyliny PB - 95 do pojazdów służbowych PPN w 2013r.0,02%.233
.Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu numer 14 przy ulicy Chełmskiej 7 w Urszulinie0,04%.355
.Informacja o wynikach przetargów ( licytacji ) w dniu 5, 6, 7 grudnia 2012r. na rozporządzanie nieruchomościami rolnymi PPN0,08%.810
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nadzór, doradztwo oraz recenzowanie projektu Opracowanie planu ochrony dla PPN i obszarów Natura 2000 w granicach Parku0,02%.171
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont mieszkań numer 7 i 18 w bloku mieszkalnym PPN przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie0,05%.524
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego przeznaczonego do ogrzania budynku dyrekcji PPN przy ul. Lubelskiej 3a0,05%.490
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę paliw do samochodów PPN w 2013 roku0,05%.480
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na pozyskanie i zrywkę drewna w obwodach ochronnych PPN w 2013r.0,03%.276
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na pozyskanie i zrywkę drewna w obwodach ochronnych PPN w 2013r.0,06%.629
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru, doradztwo i recenzowanie projektu Opracownie planu ochrony dla PPN i obszarów Natura 2000 w granicach Parku0,03%.285
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w PPN w I półroczu 2013 roku0,04%.396
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2013r.0,02%.244
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowegodo ogrzania budynków ODA PPN i budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie0,02%.193
.Regulamin sprzedaży drewna w PPN0,04%.388
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników zatrudnionych w PPN w 2013r.0,02%.218
. Zawiadomienia o wynikach przetargów na rozporządzanie nieruchomościami0,31%.3070
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odzieży BHP dla pracowników administracji i drwali zatrudnionych w PPN w 2013r.0,02%.240
.Cennik detaliczny na drewno w Poleskim Parku Narodowym0,00%.4
.Regulamin sprzedaży drewna w Poleskim Parku Narodowym0,00%.4
.Sprzedaż drewna0,25%.2484
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę umundurowania dla pracowników zatrudnionych w PPN w 2013r.0,06%.600
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków PPN0,06%.558
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę odzieży BHP dla pracowników administracji i robotników leśnych (drwali) zatrudnionych w PPN w 2013r.0,06%.597
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na pełnienie nadzoru, doradztwo i recenzowanie prac wykonuwanych w ramach zadania Opracowanie projektu planu ochrony dla PPN i obszarów Natura 2000 w granicach Parku0,06%.583
.Nabór - adiunkt Parku0,15%.1491
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac szkółkarskich, nasadzeń, melioracji, pielęgnowania lasu i grodzenia upraw w PPN w 2013r.0,03%.307
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie prac szkółkarskich, nasadzeń, pielęgnowania lasu i grodzenia upraw w PPN w 2013r.0,06%.581
.Ogłoszenie i SIWZ przetargu na dostawę oleju opałowego do budynku dyrekcji PPN przy ul. Lubelskiej 3a w Urszulinie0,03%.260
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko adiunkta w PPN0,18%.1765
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego w ilosci ok. 3500 l do ogrzania budynku PPN w Urszulinie0,07%.708
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Monitoring ptaków w PPN w 2013r.0,04%.390
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie monitoringu ptaków w PPN w 2013r.0,09%.834
.Ogłoszenie i SIWZ przetargu nieograniczonego na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wykaszanie trzciny, usuwanie nalotów drzew i krzewów z wrzosowisk oraz wykaszanie łąk, p0,04%.368
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetagu na dostawę nowego samochodu terenowego z silnikiem diesla o pojemnosci 1,8-2,2 l do siedziby PPN0,03%.281
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie nowych i remont istniejacych urządzeń wodnych, usuwanie zarośli wierzbowych oraz koszenie grobli na terenie PPN w 2013r.0,04%.361
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na remont dróg dojazdowych p.poż. na terenie PPN w 2013r.0,03%.339
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w II półroczu 2013 roku0,05%.535
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia przy ODA PPN - etap II0,03%.270
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie infrastruktury PPN w 2013 r.0,04%.419
.Ogłoszenie oraz regulamin konkursu na wykonanie diaporamy Żółw błotny w PPN0,04%.369
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę do siedziby PPN fabrycznie nowego samochodu terenowego a silnikem diesla0,07%.674
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wykaszanie trzciny, wykaszanie łąk i gruntów ornych w PPN w 2013r.0,07%.719
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na utrzymanie właściwej retencji wodnej w PPN poprzez remonty mnichów, grobli, przepustów oraz usuwanie zarośli i koszenie grobli w 2013r.0,07%.703
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie ogrodzenia przy ODA PPN - II etap0,08%.777
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p.poż w PPN w 2013r.0,08%.807
.Ogłoszenie i regulamin konkursu na wykonanie projektu trzech wydawnictw PPN w 2013r.0,04%.417
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie infrastruktury terenowej w PPN w 2013r.0,08%.760
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na dostawę oleju opałowego przeznaczonego do ogrzania budynku mieszkalnego PPN przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie0,03%.297
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na remont mieszkania nr 10 i nr 16 w bloku mieszkalnym PPN przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie0,03%.290
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę ok. 12 tys. l oleju opałowego0,07%.665
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie diaporamy Żołw w PPN0,07%.732
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont mieszkania nr 10 i nr 16 w bloku mieszkalnym PPN w Urszulinie0,08%.746
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na remont schodów wejściowych budynku ODA PPN w Urszulinie0,03%.262
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na remont schodów wejściowych w budynku ODA PPN w Urszulinie0,03%.255
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont schodów wejsciowych w budynku PPN w Urszulinie0,07%.727
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie trzech folderów o PPN0,07%.656
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont schodów wejściowych w budynku ODA PPN w Urszulinie0,07%.709
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonergo na dostawę oleju opałowego w ilosci ok. 4000 l przeznaczonego do ogrzania budynku ODA PPN w Urszulinie0,03%.288
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych w PPN0,07%.639
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego w ilości ok.4000 l przeznaczonego do ogrzania budynku dyrekcji parku0,07%.700
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na pozyskanie i zrywkę drewna na terenie PPN w 2014r.0,02%.194
.Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych PPN0,16%.1575
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2014 roku0,04%.422
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę paliw - oleju napędowego oraz etyliny Pb –95 do pojazdów służbowych Poleskiego Parku Narodowego w 2014 roku0,03%.291
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na pozyskanie i zrywkę drewna w PPN w 2014r.0,07%.682
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę paliw do pojazdów PPN w 2014r.0,07%.698
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego0,08%.749
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na dostawę oleju opałowego w ilości14 000 l przeznaczonego na potrzeby ogrzania budynku Dyrekcji PPN oraz bloku mieszkalnego0,03%.251
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na dostawę umundurowania dla pracowników PPN w 2014 roku0,02%.223
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na dostawę odzieży BHP dla pracowników administracji i robotników leśnych (drwali) zatrudnionych w PPN w 2014 roku.0,02%.186
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego przeznaczonego do ogrzania budynków PPN0,07%.668
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego0,05%.496
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie prac w szkółce, nasadzeń, melioracji, pielęgnowania lasu oraz grodzenia upraw w PPN w 2014 roku0,02%.223
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę odzieży BHP dla pracowników PPN w 2014r.0,08%.733
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę umundurowania dla pracowników PPN w 2014r.0,06%.622
.Ogłoszenie oraz regulamin konkursu na wykonanie projektu tablicy edukacyjnej - Zostań przyjacielem Natury0,03%.293
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu "Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN w 2014r.0,08%.747
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie prac szkółkarskich, nasadzeń, pielęgnowania lasu i grodzenia w PPN w 2014r.0,07%.722
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie tablicy edukacyjnej Zostań przyjacielem NATURY0,08%.733
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na usuwanie drzew i krzewów z terenów torfowiskowych, koszenie trzciny, wykaszanie łąk i pastwisk na terenie PPN w 2014r.0,02%.235
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na remont i modernizację służbowej osady PPN w Pieszowoli0,03%.341
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego0,06%.547
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na utrzymanie właściwej retencji wodnej poprzez remonty i wymianę urządzeń wodnych (mnichy, groble, przepusty, przetamowania) na terenie Poleskiego Parku Narodowego w 200,03%.300
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie infrastruktury turystycznej i zadaszenia dla ptaków w PPN w 2014r0,03%.332
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, koszenie łąk i pastwisk, koszenie trzciny w PPN w 2014r.0,07%.721
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont i modernizację osady służbowej PPN w Pieszowoli0,08%.809
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN0,07%.694
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu - Wykonanie ogrodzeń osad służbowych Poleskiego Parku Narodowego w Woli Wereszczyńskiej0,02%.217
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie infrastuktury terenowej PPN0,07%.688
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego do siedziby PPN0,02%.201
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na utrzymanie retencji wodnej w PPN w 2014r.0,07%.732
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie ogrodzeń osad służbowych PPN w Woli Wereszczyńskiej0,07%.671
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego do siedziby PPN0,08%.817
.Ogłoszenie o sprzedaży drewna w PPN w II półroczu 2014r.0,18%.1798
.Ogłoszenie o III naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego0,05%.517
.Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż mienia ruchomego PPN0,07%.710
.Ogłoszenie oraz regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ruchomego majątku PPN0,06%.551
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie termomodernizacji bloku PPN0,03%.254
.Ogłoszenie oraz regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż mienia ruchomego PPN0,04%.388
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie ogrodzenia miejsca postojowego oraz modernizacji kładki na ścieżce Spławy w PPN0,01%.140
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetarguna dostawę oleju opałowego w ilosci 7000 litrów do ogrzewania budynków PPN0,02%.203
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie termomodernizacji bloku mieszkalnego PPN0,03%.264
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego PPN0,07%.689
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie ogrodzenia oraz modernizacji kładki w PPN0,07%.723
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego do siedziby PPN0,02%.179
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę samochodu terenowego do siedziby PPN0,06%.634
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na termomodernizację bloku mieszkalnego PPN w Urszulinie0,07%.696
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę oleju opałowego - 7000 litrów0,06%.618
.Ogłoszenie oraz regulamin ustnego przetargu na sprzedaż majątku ruchomego PPN0,04%.360
.Ogłoszenie oraz regulamin przetargu ustnego na sprzedaż majątku0,04%.408
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych w Poleskim parku Narodowym0,07%.697
.Wzór umowy nr 10,17%.1652
.Wzór umowy dzierzawy nr 20,16%.1523
.Wzór umowy dzierżawy nr 30,14%.1352
.Wzór umowy dzierżawy nr 40,17%.1699
.Wzór umowy dzierżawy nr 50,17%.1627
.Wzór umowy nr 10,03%.256
.Ogłoszenie i SIWZ przetargu nieograniczonego na pozyskanie i zrywkę drewna w PPN w 2015 roku0,01%.81
.Informacja o wynikach licytacji na dzierżawę nieruchomosci rolnych PPN0,06%.593
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w PPN w I półroczu 2015 roku0,05%.535
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na pozyskanie i zrywkę drewna w PPN w 2015 roku0,06%.552
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw - etylina PB-95 oraz olej napędowy do pojazdów PPN w 2015 roku0,00%.35
.Cennik detaliczny na drewno w Poleskim Parku Narodowym obowiązujacy od 01.01.2015 r.0,16%.1568
.Regulamin sprzedaży drewna w Poleskim Parku Narodowym0,35%.3452
.Zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Planu Ochrony PPN0,00%.5
.Zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Planu Ochrony PPN0,33%.3190
.Zawiadomienie o wynikch przetargu na dostawę paliw do samochodów służbowych PPN0,06%.624
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych w PPN0,03%.341
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę odzieży BHP dla pracowników PPN w 2015 r.0,01%.118
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę umundurowania dla pracowników PPN w 2015 roku0,01%.91
.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie w PPN0,36%.3546
.Zawiadomienie o wynikach licytacji na rozporządzanie nieruchomościami rolnymi PPN- 03.12.2014, 04.12.2014r.0,33%.3198
.Ogłoszenie oraz regulamin konkursu na wykonanie projektu wydawnictwa książkowego POLESIE W NATURZE0,01%.109
.Cennik i regulamin udostępniania0,20%.1999
.Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchoności rolnych PPN z dnia 03.02.2015r.0,33%.3194
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę odzieży BHP w 2015r.0,06%.593
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę sortów mundurowych pracownikom PPN w 2015r.0,06%.539
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie prac w szkółce leśnej, nasadzeń, melioracji, pielęgnowania lasu oraz grodzenia upraw w PPN w 2015r.0,01%.84
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych PPN - 11.03.20150,02%.216
.Ogłoszenie oaz SIWZ przetargu na wykonanie zadaszeń i konserwację istniejących w PPN w 2015r.0,00%.7
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie i konserwację zadaszeń w PPN w 2015r.0,01%.145
.Zawiadomienie o wynikach konkursun wykonanie wydawnictwa kiązkowego POLESIE W NATURZE0,07%.652
.Sprosowanie do ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych PPN - 11.03.2015r.0,01%.133
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN w Urszulinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii0,03%.289
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie prac pielęgnacyjnych, prac szkółkarskich i grodzenia upraw w PPN w 2015r.0,06%.585
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni scieków dla ODM PPN w Starym Załuczu0,01%.108
.Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych PPN z dnia 11.03.2015r.0,31%.3045
.Logotyp PPN0,36%.3543
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie i konserwację zadaszeń PPN0,06%.631
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy ODM PPN0,03%.284
.Ogłoszenie o przetargu (licytacji) na dzierżawę gruntów rolnych PPN - 21.04.20150,02%.201
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii0,02%.208
.Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie właściwej retencji wodnej w PPN w 2015r.0,01%.126
.Informacja o wynikach przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN0,07%.666
.Ogłoszenie i SIWZ przetargu na wycinanie drzew i krzewów z torfowisk i wrzosowisk, koszenie łąk pastwisk, koszenie grobli oraz ochronę stanowisk roślin rzadkich w PPN w 2015roku.0,02%.171
.Informacja o wynikach przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN0,07%.650
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na budowę oczyszczalni ścieków przy ODM w Starym Załuczu0,07%.663
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN0,02%.191
.Wnioski i uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w przwie ustanowienia Planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego0,07%.657
.Zawiadomienie o wynikach licytacji - dzierżawa gruntów rolnych PPN -21.04.20150,33%.3187
.Zawiadomienie o wynikach licytacji - dzierżawa gruntów rolnych PPN -21.04.20150,33%.3180
.Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie właściwej retencji wodnej w PPN w 2015r.0,01%.137
.Ogłoszenie o przetargu - licytacji na dzierżawę nieruchomości rolnych PPN - 21.05.20150,09%.879
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wykaszanie trzciny, koszenie łąk w PPN w 2015r.0,08%.784
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN0,02%.213
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN0,07%.688
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na utrzymanie właściwej retencji wodnej w PPN0,07%.700
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN0,08%.744
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN - docieplenie budynku0,02%.205
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wymianę istniejacej i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej na scieżce Dąb Dominik0,02%.170
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w II pólroczu0,11%.1082
.Informacja o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p. poż. w o.o. Zbójno i Łowiszów0,02%.213
.Informacja o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p. poż. w o.o. Zbójno i Łowiszów0,02%.212
.Informacja o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p. poż. w o.o. Zbójno i Łowiszów0,02%.212
.Informacja o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p. poż. w o.o. Zbójno i Łowiszów0,02%.212
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku ODA PPN - docieplenie0,07%.644
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wymianę infrastruktury turystycznej naścieżce przyrodniczej Dąb Dominik0,06%.625
.Termomodernizacja budynku ODA PPN - zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych0,02%.230
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na remont dojazdów p.poż. w PPN0,02%.197
.Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego0,31%.3037
.Informacja o wynikach przetargu nw zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynku ODA PPN0,07%.688
.Informacja o wynikach przetargu na wykonanie remontu dojazdów ppoż w obwodach ochronnych PPN0,07%.676
.Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej ofery i ponownej ocenie ofert - Przetarg Termomodernizacja budynku ODA PPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - ogni0,07%.675
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p.poż w PPN w 2013r.0,05%.450
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p.poż w PPN w 2013r.0,05%.449
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p.poż w PPN w 2013r.0,05%.449
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont dróg dojazdowych p.poż w PPN w 2013r.0,05%.449
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynku ODA PPN0,07%.663
.Ogłoszenie o przetargu na najem garażu 6/115 w PPN przy ulicy Chełmskiej0,04%.430
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych w PPN - listopad 20150,06%.553
.Wzory umów dzierżaw0,24%.2375
.Zawiadomienie o wynikach licytacji na dzierżawę gruntów rolnych w PPN - 11.20150,31%.2990
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na pozyskanie i zrywkę drewna w PPN w 2016 r.0,03%.296
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego0,08%.776
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na pozyskanie i zrywkę drewna w PPN w 2016 roku0,06%.578
.Struktura własności gruntów w PPN0,18%.1715
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna W i S w PPN w I półroczu 2016r.0,10%.969
.Ogłoszenie o naborze na stanowiso dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego0,08%.765
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw do pojazdów PPN w 2016 roku0,04%.389
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2016 roku umundurowania dla pracowników PPN0,02%.172
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2016 roku odzieży BHP dla pracowników PPNcowników0,02%.185
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę paliw do samochodów służbowych PPN w 2016 roku0,05%.456
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna W i S w PPN w I półroczu 2016r.- II0,08%.744
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę odzieży BHP w 2016 roku0,06%.572
.ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA DOSTAWĘ UMUNDUROWANIA W 2016 ROKU0,05%.444
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego0,08%.741
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego0,06%.574
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015r.0,27%.2659
.Cennik detaliczny na drewno obowiązujący od 1 lutego 2016r.0,26%.2519
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie nasadzeń, pilelęgnacji lasu, grodzeń oraz prac szkółkarskich w PPN w 2016r.0,02%.243
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych0,06%.596
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie remontu klatek schodowych i mieszkań w bloku mieszkalnym PPN przy ul. Chełmskiej 70,03%.285
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na prace z zakresu ochrony i hodowli lasu w PPN w 2016 roku0,05%.488
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont klatek i mieszkań w bloku mieszkalnym PPN0,06%.559
.Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż mienia ruchomego Poleskiego Parku Narodowego0,03%.330
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego0,03%.315
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego0,03%.340
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż mienia ruchomego Poleskiego Parku Narodowego0,07%.688
.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac w eksoystemach nieleśnych PPN w 2016r.0,00%.2
.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac w ekosystemach nieleśnych PPN w 2016r.0,01%.138
.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac w ekosystemach nieleśnych PPN w 2016r.0,00%.1
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie prac w nieleśnych ekosystemach lądowych w PPN w 2016 roku0,05%.503
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w II półroczu 2016 roku0,05%.460
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego0,08%.736
.Ogłoszenie o przetargu na najem garażu nr 5/115 przy ulicy Chełmskiej0,04%.408
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w Poleskim Parku Narodowym w II półroczu 2016 r0,08%.790
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego0,05%.482
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie remontu osad służbowych, wykonanie ogrodzenia oraz montażu paneli podłogowych w PPN0,02%.214
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych0,04%.426
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,01%.90
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,01%.88
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie remontu osad służbowych PPN, na wykonanie ogrodzenia osady służbowej w Pieszowoli oraz ułożenie paneli podłogowych w budynku ODA PPN0,04%.381
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,01%.81
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,01%.79
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,01%.78
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,01%.78
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia edukacyjnego wraz z budynkiem socjalnym na ścieżce rowerowej Mietiułka0,01%.78
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w PPN0,02%.203
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego0,04%.432
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego0,06%.541
.Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu mieszkalnego nr 160,03%.274
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na najem lokalu mieszkalnego PPN0,10%.938
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w PPN0,04%.360
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w PPN w 2017 roku0,02%.232
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw do pojazdów służbowych PPN w 2017 roku0,02%.238
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego0,05%.464
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w PPN w 2017 r.0,03%.320
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę sortów BHP dla pracowników PPN w 2017 roku0,02%.175
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę umundurowania dla pracowników PPN w 2017 roku0,02%.155
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w PPN w I półroczu 2017 roku0,04%.430
.Regulamin organizacyjny obowiązujacy od 01.01.2017r.0,01%.99
.Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu mieszkalnego nr 50,03%.306
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego0,05%.506
.Regulamin organizacyjny obowiązujacy od 01.01.2017r.0,05%.514
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego0,05%.524
.ZADANIA OCHRONNE 2016-20170,00%.1
.ZADANIA OCHRONNE 2016-20170,10%.965
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę odzieży BHP dla pracowników PPN - 2017r.0,04%.381
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę umundurowania dla pracowników PPN - 2017 r0,03%.339
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016r.0,15%.1474
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego0,05%.524
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych w Poleskim Parku Narodowym0,06%.572
.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac z zakresu hodowli lasu oraz grodzenie upraw w PPN w 2017r.0,02%.233
.INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH0,16%.1554
.REKRUTACJA - DANE OSOBOWE0,17%.1696
. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH0,01%.104
.Ogłoszenie oraz regulamin konkursu na wykonanie projektów dwóch wydawnictw - rodzinna gra planszowa oraz puzzle Poleski Park Narodowy0,04%.362
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na prace z zakresu hodowli i ochrony lasu w PPn w 2017r.0,05%.512
.Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektów trzech wydawnictw multimedilanych - film o PPN i 2 diaporamy0,03%.256
.Zawiadomienie o wynikach licytacji na dzierżawę nieruchomosci rolnych w PPN - 14.03.2017r.0,13%.1290
.Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów promocyjnych0,02%.227
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego0,04%.421
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego - dostawa materialów promocyjnych na imprezy edukacyjne vw PPN0,03%.290
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych PPN - 20.04.2017.0,07%.716
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie usług - noclegi i wyżywienie uczestników imprez edukacyjnych w PPN w 2017r.0,03%.253
.Regulamin , zasady wstępu i udostępniania Parku oraz cennik0,09%.840
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie filmu o PPN i diaporam0,03%.308
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na wykonanie gry planszowej i puzzli0,03%.292
.Zawiadomienie o wynikach licytacji na dzierżawę nieruchomosci rolnych - kwiecień 20170,12%.1158
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie usług wyżywienia i noclegów dla uczestników imprez edukacyjnych w PPN0,03%.276
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego II0,04%.349
.Ogłoszenie oraz SIWZ, dokumentacja projektowa do przetargu nieograniczonego na wykonanie infrastruktury terenowej Parku - wykonanie ścieżki dydaktycznej CZAHARY0,03%.336
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wycinanie i usuwanie drzew, krzewów i odrośli, koszenie wraz z usunięciem lub pozostawieniem biomasy w obwodach ochronnych PPN w 2017 roku0,03%.264
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w PPN w wyniku cięć pielęgnacyjnych - II półrocze 2017r.0,02%.191
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie ścieżki dydaktycznej CZAHARY0,00%.22
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego - II0,06%.614
.Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna w PPN w II półroczu 2017r.0,04%.361
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw pracowniczych i obsługi sekretariatu - na czas zastępstwa0,05%.452
.Zawiadomienie o unieważnieniu przetagu nieograniczonego na budowę scieżki dydaktycznej Czahary w PPN0,02%.215
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykoszenie łąk, pastwisk, gruntów ornych w PPN w 2017 roku0,00%.43
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na modernizację zadaszenia na ścieżce PPN Obóz Powstańczy0,02%.199
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego - remont dróg ppoż. w PPN0,02%.225
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykaszanie łąk w PPN0,02%.242
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykoszenie łąk, pastwisk, gruntów ornych w PPN w 2017 roku0,01%.142
.Ogłoszenie, SIWZ oraz dokumentacja projektowa do przetargu na budowę ścieżki dydaktycznej Czahary w PPN0,01%.95
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na remont urządzeń wodnych w PPN w 2017r.0,01%.108
.Zawiadomienie o wynikach II przetargu na wykaszanie łąk w PPN0,02%.198
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykoszenie łąk, pastwisk, gruntów ornych w PPN w 2017 roku0,01%.126
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont dojazdów przeciwpożarowych w PPN0,02%.202
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na remont istniejacych urządzeń wodnych w PPN0,02%.233
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie ścieżki dydaktycznej CZAHARY w PPN0,03%.270
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na remont dróg ppoż. w PPN0,01%.146
.Zawiadomienie o wynikach III przetargu na wykaszanie łąk w PPN0,03%.288
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na modernizację zadaszenia edukacyjnego na ścieżce Obóz powstańczy w PPN0,03%.290
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont dojazdów przeciwpożarowych w PPN w 2017 roku0,03%.285
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu w osadach służbowych PPNowyc0,02%.180
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę ładowacza i równiarki leśnej0,02%.158
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego - remont i modernizacja ogrodzenia osady służbowej PPN w Woli Wereszczyńskiej0,02%.229
.Ogłoszenie oraz regulamin konkursu na wykonanie projektu wydawnictwa - Przystań dla dzikich zwierząt potrzebujacych pomocy0,02%.209
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę urządzeń do utrzymania dróg ppoż.0,02%.234
.Zawiadomienie o wynikach przetargu - remont osad służbowych PPN0,03%.270
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont i modernizacje ogrodzenia i dojazdu w osadzie PPN0,03%.251
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego0,08%.796
.Ogłoszenie o sprzedaży majatku ruchomego PPN0,04%.357
.Zawiadomienie o wynikach konkursu na projekt folderu Przystań dla dzikich zwierzątch0,02%.170
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw do pojazdów PPN w 2018 roku0,01%.79
.Ogłoszenie i SIWZ przetagu nieograniczonego na wyzywienie i noclegi uczestników imprez edukacyjnych w PPN w 2018 roku0,01%.53
.Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego PPN - grudzeń 20170,01%.93
.Ogłoszenie o przetagu na sprzedaż drewna w PPN w I kwartale 2018r.0,05%.458
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w 2018 roku w PPN0,02%.215
.ZADANIA OCHRONNE 20180,00%.1
.ZADANIA OCHRONNE 20180,07%.656
.Regulamin0,07%.731
.Wzór umowy - łąki0,08%.826
.Wzór umowy dzierżawy - role0,07%.698
.Wzór umowy dzierżawy - wodniczka0,08%.809
.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych w Poleskim Parku Narodowym0,05%.453
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracowników GP przy PPN0,00%.47
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracowników GP przy PPN0,00%.45
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracowników GP przy PPN0,00%.44
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracowników GP przy PPN0,00%.44
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracowników GP przy PPN0,00%.44
.Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę odzieży i obuwia BHP dla pracowników GP przy PPN0,00%.44
.Zawiadomienie o wynikach przetargu - wyżywienie i noclegi0,02%.238
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę odzieży BHP w 2018 roku dla pracowników PPN0,01%.125
.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac z zakresu hodowli lasu oraz wykonanie grodzenia upraw w PPN w 2018 roku0,02%.153
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok0,07%.661
.Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów, koszenia w PPN w 2017r.0,00%.3
.Regulamin, zasady wstępu, udostępniania Parku oraz cennik0,09%.873
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na rozporzadzenie nieruchomosciami rolnymi PPN - licytacja z dnia 12.02.2018r.0,03%.306
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.47
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.45
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.44
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.44
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.44
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.44
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.43
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.43
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (odrośla 26,99 ha) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego0,00%.43
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostwę odzieży BHP dla pracowników PPN w 2018 roku0,02%.148
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę paliw do pojazdów służbowych PPn w 2018 roku0,02%.158
.Informacja z otwarcia ofert - przetarg na wykonanie prac z zakresu hodowli lasu, wykonanie grodzenia upraw w PPN w 2018r0,02%.224
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na prace w zakresie hodowli i ochrony lasu w PPN w 2018 roku0,02%.149
.Ogłoszenie o przetargu na wymianę poszycia pomostu pływajacego na jeziorze Łukie w PPN w 2018r.0,01%.81
.Skład kierownictwa Poleskiego Parku Narodowego0,02%.240
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na wykonanie nowego poszycia pomostu pływajacego na j. Łukie0,01%.145
.Cennik na drewno w Poleskim Parku Narodowym obowiązujacy od 01.04.2018r.0,04%.408
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na zakup i montaż mebli w salach ODA PPN w 2010r.0,00%.23
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na zakup i montaż mebli w salach ODA PPN w 2010r.0,00%.21
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na zakup i montaż mebli w salach ODA PPN w 2010r.0,00%.20
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na zakup i montaż mebli w salach ODA PPN w 2010r.0,00%.20
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na zakup i montaż mebli w salach ODA PPN w 2010r.0,00%.20
.Ogłoszenie o wynikach przetargu na zakup i montaż mebli w salach ODA PPN w 2010r.0,00%.20
.Ogłoszenie o przetargu na dostwę automatycznych rejestratorów zmian poziomu wody wraz z przenośnym komputerem i oprogramowaniem i szkoleniem0,01%.49
.Informacja z otwarcia ofert - dostawa rejestratorów zmian poziomu wody0,01%.86
.Zawiadomienie o wynikach przetargu - dostawa urządzeń do pomiaru poziomu wody0,01%.84
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na wykaszanie łąk, pastwisk, gruntów ornych i obszarów torfowiskowych w o.o. PPN w 2018 roku0,01%.56
.Informacja - przetwarzanie danych osobowych w Poleskim Parku Narodowym0,12%.1212
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wycinanie, usuwanie drzew, krzewów i odrośli, koszenie wraz z usuwaniem lub pozostawieniem biomasy w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narodowego w 2018 r0,01%.90
.Informacja z z otwarcia ofert- wykaszanie łąk, pastwisk i gruntów ornycvh w PPN w 20180,01%.85
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie robót budowlanych w osadach służbowych Poleskiego Parku Narodowego0,01%.95
.Informacja z otwarcia ofert - wycinanie i usuwanie drzew, krzewów i odrośli, koszenie wraz z usunieciem lub pozostawieniem biomasy w PPN w 20180,01%.99
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w PPN w II półroczu 2018r.0,02%.164
.Informacja z otwarcia ofert - dostawa umundurowania dla pracowników PPN w 20180,01%.88
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na koszenie łąk, pastwisk, gruntów ornych i torfowiskowych w PPN w 2018r.0,01%.79
.Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego na wycinanie i usuwanie drzew, krzewów i odrośli, koszenie wraz z usunięciem lub pozostawieniem biomasy w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narod0,01%.92
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na Wycinanie, usuwanie drzew, krzewów i odrośli, koszenie torfowisk oraz wrzosowisk w obwodach ochronnych Poleskiego Parku Narodowego w 2018 r.0,01%.59
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę umundurowania dla pracowników w 2018r.0,01%.100
.Informacja z otwarcia ofert przetargu niegraniczonego na wykonanie robót budowlanych w osadach służbowych Poleskiego Parku Narodowego0,01%.72
.Informacja z otwarcia ofert - przetarg wycinanie, usuwanie dzrew, krzewów, podrośli, koszenie w PPN - 20180,01%.81
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na roboty budowlane w osadach służbowych PPN w 2018r.0,01%.70
.Ogłoszenie o przetargu na montaż łat wodowskazowych, wykonanie piezometrów oraz niwelacje piezometrów i łat wodowskazowych0,01%.60
.Zawiadomienie o wynikach prztargu - wycinanie i suwanie dzrew, krzewów, koszenie trzciny w PPN w 20180,01%.83
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora w Ojcowskim Parku Narodowym0,01%.98
.Informacja z otwarcia ofert - przetarg montaż łat wodowskazowych, piezometry0,01%.71
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na montaż łat wodowskazowych, wykonanie piezometrów i niwelacja0,01%.72
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu nieograniczonego na remont drogi dojazdowej, wykonanie utwardzenia dojazdów oraz dojść, modernizacja ogrodzenia oraz modernizacja kominów w Poleskim Parku Narodowym0,01%.82
.Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych- remont drogi dojazdowej, modernizacja kominów, ogrodzenia, wykonanie utwardzenia dojazdów i dojść0,01%.85
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN0,00%.27
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN0,00%.25
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN0,00%.23
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN0,00%.23
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN0,00%.23
.Zawiadomienie o wynikach przetargu Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN0,00%.23
.Kontakt telefoniczny i elektroniczny0,01%.99
.Kontakt telefoniczny i elektroniczny0,01%.97
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego z silnikiem Diesla do siedziby PPN0,01%.57
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na remont drogi dojazdowej, wykonanie utwardzenia dojazdów oraz dojść, modernizacja ogrodzenia oraz modernizacja kominów w Poleskim Parku Narodowym0,01%.64
.Informacja o wynikach przetargu na usuwanie drzew i krzewów w o.o. Łowiszów w 2009 r.0,00%.7
.Informacja o wynikach przetargu na usuwanie drzew i krzewów w o.o. Łowiszów w 2009 r.0,00%.5
.Informacja o wynikach przetargu na usuwanie drzew i krzewów w o.o. Łowiszów w 2009 r.0,00%.4
.Informacja o wynikach przetargu na usuwanie drzew i krzewów w o.o. Łowiszów w 2009 r.0,00%.4
.Informacja o wynikach przetargu na usuwanie drzew i krzewów w o.o. Łowiszów w 2009 r.0,00%.4
.Informacja o wynikach przetargu na usuwanie drzew i krzewów w o.o. Łowiszów w 2009 r.0,00%.4
.Przyjmowanie spraw i interesantów0,00%.24
.Przyjmowanie spraw i interesantów0,00%.22
.Przyjmowanie spraw i interesantów0,00%.21
.Przyjmowanie spraw i interesantów0,00%.21
.Przyjmowanie spraw i interesantów0,00%.21
.Przyjmowanie spraw i interesantów0,00%.21
.Ogłoszenie o przetargu z dnia 08.11.2018r, na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego z silnikiem Diesla do siedziby PPN0,00%.32
.Wzór umowy dzierżawy - Murawy0,01%.65
.Wzór umowy dzierżawy - łąki0,01%.62
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości rolnych w PPN0,01%.101
.Mapy - pakiety 1-350,01%.79
.Wzór umowy dzierżawy - role0,01%.66
.Wzór umowy dzierżawy - wodniczka0,01%.66
.Zawiadomienie o wynikach przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego do siedziby PPN0,00%.28
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dzierżawę nieruchomosci rolnych w PPN0,01%.67
.Ogłoszenie oraz SIWZ przetargu na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w PPN w 2019 roku0,00%.46
.Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego PPN0,00%.42
.Informacja z wyników przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych w PPN0,00%.8
.Ogłoszenie o przetargu nadostawę paliw do samochodów służbowych PPN w 2019r.0,00%.15
.Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na wykonanie cięć pilelęgnacyjnych w PPN w 2019r0,00%.5
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w PPN, w I półroczu 2019r.0,00%.8
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 121195