szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek:
Rzeczowe aktywa trwałe

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Poleskiego Parku Narodowego

według stanu na 31.12.2016 r.

 

 

 

Lp

Wyszczególnienie

Wartość inwentarzowa

I

Środki trwałe

w tym:

GR. 0  Grunty

GR. 1  Budynki i lokale

GR. 2  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

GR. 3  Kotły i maszyny energetyczne

GR. 4  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

GR. 5  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

GR. 6  Urządzenia techniczne

GR. 7  Środki transportu

GR. 8  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

98.929.849,89

 

83.653.485,50

9.573.654,60

3.523.068,73

11.200,00

286.222,08

                  150.308,07  

383.879,59

810.768,45

537.262,87

II

Pozostałe środki trwałe

 

998.596,13

III

Zbiory biblioteczne

 

138.092,94

IV

Dobra kultury

 

206.674,70

V

Wartości niematerialne i prawne

 

241.240,03

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Jarosław Szymański
informacje wytworzył:Jarosław Szymański
data udostępnienia: 2007-10-01 07:25:07
ostatnia modyfikacja: Jarosław Szymański 2017-01-27 13:14:32 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 113028